Fluorestsenten mikroskop zeiss

Микроскопът е инструмент сравнително в конструкцията и експлоатацията. В металния или пластмасовия корпус, който съдържанието и масата могат да направят, те бяха разположени на сходни разстояния един от друг: леща, окуляр, огледало и бленда.

Окулярът е система от добре подбрани лещи, поместени в метална тръба, към която зрителят поставя око. Обективът е и набор от правилно подбрани лещи, поставени в метална тръба само на няколко по-малки, които "гледат" в микроскопичния център. Микроскопският препарат е парче биологичен материал, разположен в капка вода върху правоъгълна т.нар плъзга се и се покрива с тънко венчелистче на капака. Приготвеният по този начин микроскопичен препарат се събира на масата в светлината на гледката на микроскопската леща. Светлината пада през отвора в средата на масата, който съществува отдолу, насочен с помощта на подвижно огледало, поставено под масата. Правилно поставено огледало насочва събраната слънчева светлина или изкуствена светлина - ако микроскопът има електрическо осветление - върху образеца на микроскопа. Отворът, поставен между огледалото и препарата за микроскоп, отчита задачата да регулира количеството светлина, попадащо върху лекарството и наблюдателя, влизащ в окото. Чрез повдигане и спускане на масата с препарата се характеризира зрителната острота на препарата. При оптичен микроскоп цялостното увеличение на гледания обект се получава чрез умножаване на увеличението на окуляра по увеличението на лещата. Електронният микроскоп се характеризира с съвсем различно качество и по този начин по-деликатен дизайн и работа. Принципът на практиката тук е подобен, с изключение на това, че човекът на светлината в настоящия микроскоп правилно калибрира електронния лъч. Приготвянето на препарата също върви по изключително опасен начин. Първо, биологичният материал се поставя в удобна смола. След концентриране на смолата, този избор се прави със специален микротон нож в много тънки секции, които се поставят в зрителното поле на обектива на микроскопа. Електронният микроскоп позволява да се получат много големи увеличения, които не са налични в оптичните микроскопи.