Kasov aparat elzab

Получаването от касата на novitus lupo също е изключително важно за мениджър и за мъж. Основните са задължението за издаване на такива бележки за продажбите, последните винаги трябва да премахват разписката с тях.

За съжаление повечето от нас не обръщат много внимание на сметките, което в много случаи може да има сериозни последици. Колко дълго трябва да траят разпечатките от касовите апарати и какви възможности могат да ни бъдат полезни?

https://puro-n.eu/bg/

За предприемачите нуждата е съвсем проста. Копии от разписки трябва да се носят в продължение на 5 години - в случай на одит от Данъчната служба. Защо документ за клиент?Този малък лист хартия във властта на примерите може да използва доста голямо значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в коя система правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това работи предимно на текущите неща, в които възнамеряваме да рекламираме закупени стоки или да ги доставим, също ни отнемат парите. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем разписка, потвърждаваща заявената транзакция. Колко пъти трябва да запомним, когато разписката е да ни помогне да отправим оплаквания? Ако купуваме хранителни продукти, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, в рамките на 3 дни. Трябва да запазим тези разписки много по-дълго, които са документът за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни предоставя 24 месеца за намиране на решения, също и за подаване на жалба. Разбира се, в момента, ако не използваме разписката, жалбата ни няма да бъде разгледана. Колкото по-голямо е предимството на рекламирания продукт, толкова по-голяма е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си спомним за разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Трябва също така да не забравяме да съхраняваме такива документи в компетентна мярка. Можем да създадем пликове, в които ще съхраняваме разписки в хронологичен сезон, можем да заделим специална кутия за последно задължение. Важно е документът, потвърждаващ създадените от нас случаи, да бъде защитен, стига основата за подаване на жалба да бъде спазена.