Kasov aparat na uslugata

Предприемачите, които продават продукти или услуги, използващи касови апарати, трябва да споменават редица задължения, които им пречат. Счетоводството с използването на касови апарати се регулира в близкия свят. Съответните закони и решения описват подробно задълженията на потребителя и собственика на касовия апарат. Финансовите офиси на „новатус” се събират в групи от малки и големи магазини. След закупуването на устройството трябва да подпишете договор със здравословна услуга - тази услуга не само ще извърши всички ремонти, но и ще извърши фискализацията си.

Трябва да уведомите предварително данъчната служба за това действие, защото тя трябва да приложи вида на това заглавие. По време на фискализация служителят на услугата ще отпечата доклад от касата, а служител на данъчната служба ще изготви подходящ доклад. Тези инвестиционни материали се съхраняват в магазина с касов апарат. Подобна процедура се прилага и при четене от фискалната памет на касовия апарат. Предприемачът трябва да помни, че му е позволено да изпълнява само няколко новости в паметта на касата. Тя може само да действа или да извлича стоки или услуги от паметта си. Едва ли някой знае, че с помощта на касовия апарат не само продажбата на продуктите, но и всички услуги са регистрирани. Тези въпроси са изцяло регламентирани от съответното законодателство, като изброяват стреса и работата, в която е необходимо касата. Липсата на касов апарат или липсата на записване на продажбите в нея води до установяване на високи глоби от данъчната служба. Ползвателят на касовия апарат трябва да има, че в целта на всеки ден, но също така и седмицата, месеца и годината, трябва да отпечата съответния доклад, представящ подробен списък на дейностите, извършени в определен период на сетълмент. Липса на подходящи доклади и може да е причина за налагане на наказание от страна на службата. Следователно всеки търговец трябва да осигури на своите служители подходящо обучение в касовия апарат. Малко предприемачи знаят, че те също имат резерв в някои от местата, където се използват от основния регистър, защото не можете да спрете записването на продажбите, дори ако устройството се развали.