Planetata zemya nie ne sme sami

Атмосферата, т.е. газовата обвивка, заобикаляща планетата Земя, със сигурност ще се оцени като неексплозивна или експлозивна. В случая се счита за невзривен случай, тъй като не съдържа никакви експлозивни фактори в него, което гарантира, че ще съдържа всеки стандартен продукт.

И експлозивно, когато има фактори в структурата на газ или прах, които евентуално могат да се считат за експлозивни. Взривоопасната атмосфера е известна още като потенциално експлозивна атмосфера.Определянето на зоните за опасност от експлозия се основава на класификацията въз основа на вероятността и момента на възникване на експлозивна атмосфера. Така че можем да говорим за запалими газове, мъгли и запалими пари или за запалими течности.

https://ecuproduct.com/bg/hallu-motion-korektsionno-ustroystvo-za-grizha-za-krasiviya-v-nshen-vid-na-krakata-i-osvobozhdavane-ot-bolka/

Купи газове, мъгла и пари от запалими течности са разделени на три зони:- зона 0 - характеризира се с това, че представлява пространство, в което експлозивна атмосфера, съдържаща запалими вещества под формата на газове, мъгли и пари винаги или за големи периоди,- зона 1 - в която тези запалими основи са, но понякога са в процес на правилна работа,- зона 2 - където взривоопасна атмосфера не се появява по време на нормална експлоатация, а когато възникне - задържа за близък период.

За разлика от него, запалимите течности изолират такива повърхности като:- зона 20 - в която експлозивната атмосфера под формата на облак от горим прах постоянно се жадува за дълги периоди,- зона 21 - в която облак от горим прах понякога може да попадне по време на нормална работа,- зона 22 - в която облакът от горими фини въглища не играе по време на правилна работа, но ако се появи - той се държи само за кратък период от време.

Наличието на зони за опасност от експлозия изисква специално спазване на стандартите за безопасност и здраве при работа.