Podgotovka za kolposkopiya za izsledvaneto

Колпоскопът е отлично устройство, което се играе широко в изследователския отдел, свързано с цервикални заболявания. Той е за цитологично изследване на вагинално-цервикални намазки.

https://prime-cideval.eu/bg/Cideval Prime - Погрижете се за стройната фигура с правилната опора!

В момента всички колпоскопи са модерни и леки в употреба. Възможно е трайно архивиране на динамични изображения, които се наблюдават в чиния. Съвременната електроника и пантографите дават шанс да изпълняват деликатни тенденции във всяка равнина, благодарение на което колпоскопското изследване е много по-спокойно и много чувствително. По-голямата част от проектите са оборудвани с цифрови цели, благодарение на които можете да архивирате хода на изследването. Запишете, които са запознати с колпофотография, дигитално архивиране на интернет медия или видео форма.Той показва основните характеристики, които трябва да има добър форма на колпоскоп. На първо място, той изисква инструмент от най-съвършения клас. Той трябва да гарантира отлично състояние на изображението, ясни снимки и видеоклипове и трябва да бъде оборудван със специализиран софтуер, благодарение на който ще бъде силен да извърши задълбочен анализ на събрания визуален материал. Той е създаден и като най-голяма стабилност на устройството.Оптиката на доброто състояние на колпоскопа обикновено се основава на лещи от немското производство. Оптичната система трябва да съществува допълнително оборудвана с няколко метода за увеличаване. Най-добрите модели позволяват 20-кратно увеличение. Когато избирате колпоскоп, трябва да обърнете внимание и на нивото на фокус и обхвата на фокуса. Колкото по-високо е, страхотно.Най-добрите устройства искат да съществуват оборудвани с пантограф рамо, което ще осигури просто и точно движение във всички възможни равнини. Рамото трябва да бъде оборудвано с блокираща пътека, благодарение на която ще бъде възможно да ги заобиколите, насочени в избраната посока.