St pka po st pka rabota na kasata na novitus

Въпреки факта, че необходимостта от фискален касов апарат novitus deon в икономическата работа има все по-голям брой предприемачи, те все още са възможни според приложимите разпоредби за премахване на това задължение.

Загубата, причинена от такова решение, може да засяга около 100 000 полски данъкоплатци. От 1 март 2015 г. задължението за предоставяне на тези инструменти важи, наред с други, за данъкоплатците, предоставящи услуги в областта на ремонта на двигатели, фризьорството, козметиката, услугите, свързани с храните, правни услуги, данъчни консултации и лекари. Кой всъщност не иска да вземе касов апарат? Освен всичко друго, те казват, че има изключения за мащабни дейности. Данъкоплатецът, изпълняващ работа, освободена от предмета, не трябва да гледа касата. Който не трябва да помни касовия апарат: доставка на услуги или предимства в областта на радиоразпръскването, интернет услуги, услуги, свързани със земеделието и животновъдството, електричество, пара, газ, вода в естествена перспектива, услуги, свързани със събирането на отпадъци, различни от опасни, услуги, свързани със събирането на опасни отпадъци, услуги, свързани с обработката на отпадъци, услуги, свързани с обработката на опасни отпадъци, услуги, свързани с изхвърляне на радиоактивни отпадъци, железопътен, обществен и крайградски транспорт, пощенски и куриерски услуги, услуги за настаняване, услуги, предоставяни от хотели , мотели и къщи за гости, телекомуникационни услуги, интернет услуги, физически и застрахователни услуги, отдаване под наем и помощни средства за управление на имоти, услуги, свързани с покупката на пазара на недвижими имоти, нотариални услуги, услуги, свързани с поддържане на реда, adminis обществен транспорт, архивни услуги, членски организации, услуги, предоставяни от организации и екстериториални екипи.

Biostenix Sensi Oil NewBiostenix Sensi Oil New Biostenix Sensi Oil New Погрижете се за слуха си, преди да е станало твърде късно и успешно възстановете вашата естествена слухова функция!

Данъкоплатците, изпълняващи горепосочените артикули, могат и могат да използват снимката на субекта. Основата за последното решение се дължи на формата на продажбата на данъкоплатците. Ако през старата година възвръщаемостта на изброените функции имаше повече от 80% от общия оборот, данъкоплатецът може да кандидатства за освобождаване от касови апарати за всички продажби.