V zstanovyavane na kasov aparat

Съгласно закона за страната от 2014 г., субект, чиито продажби на физически лица, които не извършват финансови дейности и фермери с фиксирана ставка, не надвишават 20 000 PLN годишно, не е принуден да регистрира продажби в касови апарати. Как биха се подобрили тези правила? Точен ли е касовият апарат в обектите за хранене?

От 2015 г. горните разпоредби престават да се прилагат за жени, кандидатстващи за работа с малки барове, къщи с приготвена храна и кабини с „бърза храна“. По същество приложимите законови разпоредби не се съчетават с предприятия, предоставящи услуги, свързани с поддръжката в стационарни заведения за обществено хранене. Това са тези, които експресират нашите услуги сезонно. Подобно нещо е в успеха на предприятията, препоръчващи приготвянето на храна за външни получатели.В клуба с промяната на наредбите през 2015 г. днес всички данъкоплатци, ангажирани с кетъринг услуги, са абсолютно задължени да използват касовия апарат за продажби. В съвременното качество размерът на помещенията няма значение, или има скорошен силен ресторант, или малък бар, независимо дали работи сезонно или през цялата година. Няма значение извън размера на постигнатия доход.Трябва да се има предвид, че законодателят е помислил за периода за въвеждане на такива касови апарати в областта на гастрономията. Следователно касовият апарат в кетъринга трябваше да бъде създаден най-късно преди 1 март 2015 г. До последния ден касовият апарат трябваше да бъде бързо подпечатан, програмиран, способен за производство и също да бъде докладван на данъчната служба. & nbsp; Касовият апарат също трябва да помни инсталирания & nbsp; гастрономичен софтуер, с нови ставки на ДДС за продукти в далечни категории.

https://e-rn24.eu/bg/

При успеха на предоставянето на кетъринг услуги, ако до 31 декември 2014 г. данъкоплатецът не е надвишил лимита на оборота (20 000 PLN, касовият апарат трябваше да бъде въведен в домашната роля най-късно на 1 март 2015 г. Когато обаче данъкоплатец, работещ с малка гастрономия, надхвърли ограничението за оборот за освобождаване от касата преди 1 януари 2015 г., но не през декември, а през ноември, касовият апарат трябваше да се въведе до 1 февруари 2015 г.Пътуването изисква също въвеждане на касови апарати за гастрономически заведения, открити след 1 януари 2015 г. Е, в последните помещения касата трябва да бъде въведена в рамките на 2 месеца, очаквайки от края на месеца, през който е извършена първата услуга за кетъринг.