Vzrivozashhitni kontrolni kaseti

Защитата от експлозия е една от най-важните експозиции в райони, изложени на риск от такава експлозия. В съоръжението трябва да се подготви подходяща система за безопасност срещу експлозия за предотвратяване на запалване или пожар. Тези разтвори ще се използват предимно във всички зони, които са изложени на опасност от пожар при всеки изход.

В същото време тези организми ще бъдат използвани там, където в промишлеността има взривоопасни прахове. Върху тялото на взривозащитата главно е факторът, който е потискането на експлозията. Този процес включва преди всичко изследване на началния етап на експлозията. След това приложете мярка, която ще прекрати изравняването на експлозията в определено устройство. Благодарение на това експлозията не се носи и в същото време се заглушава след запалване. Всичко това означава, че огънят не се разпространява. Въпросното творение е самотният от най-универсалните начини за защита от експлозия и щом стигне до него, защита срещу резултатите от нея. Намалява взривоопасните продукти. За това време се произвеждат теми като цилиндри с гасящи елементи, датчици за налягане, оптични датчици, сензори за прах и контролни центрове. Вторият период е за облекчаване на експлозията. Този процес включва основно отстраняване на ефектите от експлозията извън защитеното устройство. Благодарение на това налягането в устройството се връща на правилното ниво. Сред релефните системи се сменят декомпресионни панели, капаци със самозатварящ се монтаж и безпламен релефни системи. Този етап от системата за взривозащита отделя експлозията. Има актуален стил на изрязване. Намерението му е преди всичко да затвори тръбопроводи или канали. Защо? На първо място, защото двата предишни метода премахват само ефектите от пожара. Въпреки това, някои остатъчни ефекти от експлозия могат да се получат през тръби и канали, които могат да съдържат вторични експлозии, също много сурова печалба. Следователно, системата за затваряне също продължава да предотвратява споменатите вече вторични експлозии. Например, това са цилиндри с гасящи елементи, спирателни клапани, задвижващи клапани, системи за изключване на експлозия и невъзвратни клапани.